KONTAKT

Har du spørsmål om dette prosjektet, ta kontakt med Tore Borthen,
adm. direktør i CondoVita AS. Tlf: 91 71 39 50.