Siste nytt

Siden vi presenterte prosjektet i oktober har det vært god interesse, og vi har hatt mange besøkende på tomtevisningene i Njords vei 16.

Kundene melder tilbake at de liker prosjektets kvaliteter, planløsninger, materialvalg og ikke
minst den korte veien til kollektivtransport. Vi har opplevd bekymring for kostnadene knyttet til det kollektive tjenestetilbudet og den faste bemanningen med husvert i CondoVita-senteret.

Det er derfor besluttet å endre tilbudet, slik at dette bestilles og betales av hver enkelt ved behov. Det vil gi et individuelt tilpasset innhold og kostnad bortfaller om man ikke har behov for tjenestene.

Sammen med våre tekniske rådgivere er det nå også besluttet å forlenge støyskjerm mot Bærumsveien. Dette gir en ytterligere avskjerming og rammer inn tomten på en fin måte.

Endringene som nylig er vedtatt utgjør:
- Utvidet støyskjerm mot Bærumsveien (på høyde med inngang i 1. etg)
- Den faste del av fellesutgiftene på kr. 1.500 pr. måned bortfaller

Dette er tiltak som etter vårt skjønn gjør at Njords Hage fremstår som et enda mer attraktivt boligprosjekt. Vi vil gjerne gi nærmere informasjon om dette og håper å kunne møtes på visning hvor bl.a. illustrasjon av støyskjermen kan ses. På nyåret starter vi med visninger fra og med tirsdag 2. januar klokken 15.00 – 16.00. Du er hjertelig velkommen til visningssenteret på tomten i Njords vei 16.

Du kan lese mer om prosjektet i prospektet som du finner her

Se boligvelger her

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål til leilighetene og prosjektet eller ønsker å avtale møte ved et annet, passende tidspunkt. Telefon 21 04 32 32 / 928 07 749 eller e-post: eskil@roislandco.no.

Meld din interesse
eller kontakt megler