takkemelding2

Takk - vi har mottatt din interesse for ny bolig i Njords Hage på Haslum.
Vi tar kontakt med deg med ny informasjon straks det foreligger,
og holder deg oppdatert underveis i prosessen.